Pirms Pirmā pasaules kara esot bijis katoļu lūgšanas nams, kas kara laikā ir nodedzis. Pēc kara tiek atdota kāda baraka, ko paplašinot, pārveido par lūgšanas namu. Draudzes svētku dienas: sv. Ģimenes svētki.

2010. gada februārī pēc pamatu iesvētīšanas aizsākās jauns posms Jūrmalas katoļu draudžu dzīvē. Baznīcas celtniecība notika par Vācijas fondu „Bonifatius Werk”, „Kirche in not”,kā arī vietējo ziedotāju līdzekļiem. Baznīca konsekrēta 2011.gada 24. decembrī.

„Un tevi, bērniņ, sauks par Visuaugstākā pravieti, jo tu iesi Tā Kunga priekšā sataisīt Viņam ceļus, dot Viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu” (Lk 1:76-77)

Historisma stila celtne sākta būvēt 1897.gadā un ir jaunākā no Ķemeru baznīcām. Tā ir 19,5 metru gara un 8,70 metrus plata trīsnavu ēka. Pamatakmens tika iesvētīts 1897.gada 1 .augustā. Mēnesi vēlāk sākoties būvdarbiem, tie tika pabeigti 1899.gadā. Materiālus un līdzekļus baznīcas celšanai sagādājis kņazs Bogdans Oginskis. No viņa muižas Kaunas guberņā tika atvesti kokmateriāli, ko izmantoja koka baznīcas būvei. Par atpūtnieku saziedotajiem līdzekļiem aprīkoja baznīcas iekšpusi. Lielo altāri greznoja itāļu mākslinieka Budžari glezna „Svētais Jānis Kristītājs”, ko ziedoja Pēterburga, diemžēl Pirmā pasaules kara laikā kopā ar baznīcas zvanu tā pazuda 1899.gada 1.augustā dievnamu iesvētīja Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas prāvests Jānis Jacevičs.

Majoru Dievmātes Bezvainīgās Sirds Romas katoļu baznīca celta 1884.gadā ar priestera Jāņa Jaceviča un Dr. med. Mikela Pekarska rūpēm. Tolaik katoļu baznīcu drīkstēja atvērt tikai ar speciālu ķeizara atļauju, kas bija grūti iegūstama, līdz ar to ēka tika būvēta kā sporta zāle. Tornis tika piebūvēts tikai 1911. gadā. 1990.gadā bīskaps Ņukšs baznīcas dārzā iesvētīja akmens krustu, kas tika uzstādīts sakarā ar baznīcas 100 gadu jubileju.

Draudzes svētku dienas: Jēzus sirds svētki, Dievmātes Bezvainīgās Sirds svētki (titulsvētki), sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svētku vigīlija (23.06.), sv. Annas svētki (svētd. pēc 26.07.).

Šie priesteri kā prāvesti ir kalpojuši Jūrmalas draudzēs:

prāv. Andris Blūms (no 2012.g.)
prāv. Andžejs Keziks (2007. - 2012.)
prāv. Andris Solims (1997. - 2007.)
prāv. Edvards Pavlovskis (1996. - 1997.)
prāv. Jāzeps Sitnieks (1995. - 1996.)
prāv. Jānis Aglonietis (1989. - 1995.)